Wonen

Samen wonen: samen kopen

Helaas na vijf jaar werk, is de gemeente niet bereid om echt mee te werken om onze plannen te realiseren. Zie hieronder het persbericht van CPO Buurtdorp d.d. augustus 2021

Gemeente bouwt niet voor de behoeften van haar inwoners maar verkiest de werking van ‘de Markt’! 

CPO Buurtdorp heeft zich al vijf jaar ingespannen om betaalbare koopappartementen voor senioren uit Ouderkerk te realiseren steeds in overleg met de gemeente. Tijdens de laatste raadsvergadering is de ‘Ruimtelijke visie 3 percelen’ aangenomen. Deze visie is bijna geheel gebaseerd op de plannen die door CPO Buurtdorp, ruim een jaar geleden, zijn ingediend met daarin de voorkeur voor de locatie hoek Aart van der Neerweg. Pas na het indienen van de plannen bleek dat in de oorspronkelijke koopakte, indien de Gemeente weer wil verkopen, een terugkooprecht voor de oorspronkelijke eigenaar voor deze locatie is opgenomen! Een rechtstreeks verkoop van de locatie aan de CPO om het project te kunnen realiseren is daardoor onmogelijk. Wij hebben daarom aan de wethouder gevraagd om bij de verkoop, bepalingen te formuleren waardoor alleen de Woonvisie van de Gemeente ten aanzien van betaalbare ouderen (koop-) huisvesting voor bewoners van Ouderkerk, kan worden gerealiseerd. De Gemeente is dat niet van plan!

Naar nu blijkt, en dat is overduidelijk door de wethouder in een gesprek aan CPO Buurtdorp meegedeeld, vindt zij het belangrijker dat de gemeente een “marktconforme” grondprijs kan bedingen en geen extra bepalingen wil verbinden aan de verkoop. Zij stelt dat dat laatste juridisch niet haalbaar is en dat zij daarmee een onbetrouwbare overheid zou zijn om nu nog extra voorwaarden te stellen.

CPO Buurtdorp heeft aan de Raad inmiddels, en ook door u lezer aan ons op te vragen, zeer duidelijke wetteksten overlegd waarin duidelijk blijkt dat een gemeente wel degelijk, als de politieke wil er is, kan voorschrijven wat, voor wie en voor welke prijs er door een ontwikkelaar gebouwd moet worden. Meerdere gemeentes doen dat inmiddels.

Uiteraard hebben wij contact gezocht met de eerste koper. Maar op dit moment heeft hij geen behoefte meer aan overleg. In eerdere contacten heeft hij gezegd dat hij dit bouwproject als beleggingsobject wil gebruiken en vrije sector huurwoningen wil realiseren. Maar daar is bij oudere Ouderkerkers, die nu nog een eigen eengezinswoning bezitten, geen behoefte aan! 

CPO Buurtdorp heeft mooie plannen gemaakt, maar de ontwikkelaar hoeft zich op dit moment alleen te houden aan de toevoeging ‘voor senioren’ zoals door de Raad bepaald.

Het is een politieke beslissing van de gemeente om zo te handelen.. Ondanks alle lovende woorden die we in het verleden te horen hebben gekregen over ons initiatief, betaalbare koopappartementen voor Ouderkerkkers bouwen, laat de gemeente het bouwen en de prijs nu over aan ‘de Markt’. Wij zien nu dagelijks om ons heen wat dat voor de woningmarkt betekent.

Wat hieraan vooraf ging

Begin 2016 heeft Buurtdorp een informatieve avond over ‘wonen als je ouder bent’ georganiseerd. Daar kwamen bijna 100 mensen op af, dus de behoefte is groot in Ouderkerk. Helaas konden wij geen woningen voor ouderen bieden maar die avond ontstond wel het plan om te proberen in Ouderkerk een vorm van collectief wonen van de grond te krijgen. Er ontstonden twee groepen: een groep die zich richt op koopwoningen en een groep die zich richtte op huurwoningen.

Het was een drukte van belang op deze avond,
er is dus zeker behoefte aan woningen voor ouderen.

De huurgroep is inmiddels niet meer actief maar als er mensen zijn die zich hiervoor willen inzetten is het altijd mogelijk de groep nieuw leven in te blazen. Mail dan naar buurtdorpouderkerk@gmail.com

De groep die zich richt op koopappartementen is nog steeds in leven en heeft al diverse initiatieven ondernomen. Onder de radar zijn er nog steeds activiteiten. Zodra er meer duidelijk is, laten we dat natuurlijk weten.

Woonvisie

De groep wil gezamenlijk wonen maar woningen kunnen apart gekocht en verkocht worden. We wonen gezamenlijk volgens het concept ‘Privacy +’. Hierbij woont ieder geheel zelfstandig in een eigen woning met privacy achter de voordeur. De ‘+’ houdt in dat de bewoners omzien naar elkaar zonder de verplichting tot formele zorg of mantelzorg. Bovendien biedt het gezamenlijk wonen in een complex de mogelijkheid voor onderling sociaal contact en gezamenlijke activiteiten. Deze mogelijkheid wordt sterk bevorderd door de inrichting en bouw van het gezamenlijke wooncomplex zoals hieronder beschreven.

Wensen ten aanzien van de eigen woning

 • Levensloopbestendig gebouwd
 • Appartementen variërend van 75m2 tot 120m2
 • Koopprijzen voor de middeninkomens: van 350.000 tot max. 500.000 euro
 • Voorkeursrecht en/of uitsluitend voor Ouderkerkers
 • 3 kamers
 • Balkon (zonlicht)
 • Energiebesparende voorzieningen zoals zonnepanelen; warmtepomp
 • Geen gasaansluiting meer
 • Huisdieren zijn welkom.

Wensen met betrekking tot gezamenlijk wonen, binnen het wooncomplex:

 • Gemeenschappelijke ontmoetingsruimte met voorzieningen zoals een keuken en ‘huiskamer’.
 • Gezamenlijke berging/schuur, fietsenstalling, naast privé opbergruimte in de eigen woning.
 • Mogelijk gelegenheid voor gezamenlijke was- en droogvoorziening met extra’s.
 • Gemeenschappelijke tuin, indien mogelijk.
 • Mogelijkheid tot extra logeerkamer in het wooncomplex, indien mogelijk.
 • Door het gebruik van deelauto’s door de bewoners geringe behoefte aan parkeerruimte.

Belangstelling om mee te doen/denken?

Mail naar buurtdorpouderkerk@gmail.com.

We nemen contact met je op!