Nieuws

Jubileumfeest vol hoogtepunten

Burgemeester Joke Geldhof speldt de waarderingsspeld van de gemeente op bij Annelies van Eekeren.

Het 10-jarig jubileum van Buurtdorp Ouderkerk werd 24 mei met een zeer geslaagd feest gevierd in het Jagershuis. Het werd een feest vol hoogtepunten zoals ook de afgelopen jaren voor Buurtdorp vol hoogtepunten zijn geweest. Ter gelegenheid van het jubileum hebben we een jubileumboekje uitgegeven dat die middag werd uitgedeeld. Het eerste exemplaar was voor burgemeester Joke Geldhof. Initiatiefneemster Annelies van Eekeren ontving van haar de Waarderingsspeld van de gemeente, een welverdiende onderscheiding. De ruim zestig gasten genoten verder van Franse chansons, gebracht door Pieter de Graaff en Ton Terra, interviews met de coördinatoren van Buurtdorp, een loterij met veel prijzen. De hoofdprijs was een dinerbon van 75 euro van Tastoe. Als afsluiting van het feest volgde nog een barbecue.

Boeiende presentatie Vogelwerkgroep Ouderkerk

Buurtdorp Ouderkerk heeft de Vogelwerkgroep Ouderkerk gevraagd tijdens de culturele ochtend ‘Aan tafel met’ een lezing te houden over wat zij doet en waarvoor zij staat. De Vogelwerkgroep Ouderkerk (hierna VWG) gaf hieraan gaarne gehoor en zo kwamen Edzard Lisser, voorzitter van de Vogelwerkgroep Ouderkerk en Willem van Weperen, enthousiast lid en betrokken bij vele activiteiten, onder anderen als vogelfotograaf, daarover iets vertellen. Edzard Lisser hield een meer algemeen verhaal, Willem van Weperen ging deze ochtend vooral in op het belang van het landje van Geijsel als slaap- en rustplaats voor vogels.

De VWG die al meer dan 40 jaar bestaat komt op voor de vogels in onze regio en voert activiteiten uit die de vogelstand in onze regio ten goede komen, althans dat is het streven. Behalve het landje van Geijsel dat je zou kunnen beschouwen als het ‘buitenhuis’ van de VWG zorgt de werkgroep onder anderen voor het in stand houden van een oeverzwaluwwand die gelegen is aan de Ouderkerkerplas en voor het in goede staat houden van uilenkasten in het gebied van de Ronde Hoep, waar onder anderen kerkuilen nestelen. Ook nemen diverse leden deel aan tellingen van vogelsoorten in het dorp Ouderkerk, maar ook aan tellingen van broedvogels rond de Ouderkerkerplas.

LANDJE VAN GEIJSEL Het gebied rond de Ouderkerkerplas is rijk aan vogels. In herfst en winter bevolken duizenden smienten de plas, terwijl in het vroege voorjaar – vaak al begin februari – grote aantallen grutto’s en wulpen neerstrijken op het landje van Geijsel. Wel is een zorg dat ieder jaar het aantal grutto’s afneemt wat te maken heeft met het feit dat te weinig jonge grutto’s in het broedeizoen overleven. Enkele leden zijn bijna dagelijks op pad en geven hun waarnemingen – vaak op diverse plekken in het land – door aan een speciaal daarvoor ontworpen site. Al deze waarnemingen geven een goed beeld van hoe het met vele vogelsoorten gaat. Afname en toename kan hieruit goed worden afgeleid.

FOTOPRESENTATIE Willem van Weperen gaf aan de hand van een fotopresentatie een beeld van de diversiteit aan vogelsoorten die ieder voorjaar, vanuit de vogelkijkschuur bij het landje van Geijsel, te bewonderen zijn. Samen met het Groengebied Amstelland zorgt de VWG voor het onderhoud van de hut, zodat deze al in februari geschikt is voor bezoekers. Ook vanuit de vogelkijkwand aan de Ouderkerkerplas (dicht bij een onderdoorgang van de A9) zijn veel soorten vogels waar te nemen. Alhoewel omgeven door wegen en woonwijken vormt deze plas een belangrijke habitat voor diverse vogelsoorten. De bekendste soort is wellicht de smient, ook wel fluiteend genoemd. Deze vogels trekken elk najaar met vele duizenden vanuit Noord-West Europa naar de Ouderkerkerplas, om daar te overwinteren. Op het landje van Geijsel komen de grutto’s vooral aansterken of aanvetten voordat zij naar hun broedgebieden verhuizen.

Vrijdag 26 mei: Aan tafel met cultuur

‘De wereld van Olivier B. Bommel’

Zelfportret van Marten Toonder 1972.

Ouderkerker Klaas Driebergen is een groot liefhebber van het werk van Marten Toonder. Hij beschouwt Toonder als een groot en veelzijdig kunstenaar: iemand die in zijn verhalen over Olivier B. Bommel en Tom Poes met woord én beeld een bijzondere verhaalwereld schiep waarin het heerlijk toeven is. Op vrijdag 26 mei komt hij van 10.00 tot 12.00 uur bij Coherente vertellen wat hem zo fascineert aan Toonders verhalen.

Klaas gaat in op Toonders bijzondere taalgebruik en de humor in de verhalen. Op zijn prachtige tekeningen en de kleurrijke, herkenbare personages. En op het subtiele commentaar dat Toonder levert op de mens en de maatschappij. Dit alles illustreert Klaas met een grote hoeveelheid plaatjes, citaten en filmfragmenten.

Neerlandicus Klaas Driebergen is auteur en samensteller van een tiental boeken rondom Toonder en diens werk. Lees meer over zijn boeken en andere Toonder-gerelateerde projecten op www.klaasdriebergen.nl.

Vrijdag 26 mei van 10.00 tot 12.00 uur in het Dienstencentrum. Entree 3,75 euro inclusief koffie of thee.

Aan tafel met: de Fotowerkgroep

‘Wat kan ik met mijn mobiel?’

Vervolg van voorpagina: Hans Keijzer liet aan de hand van foto’s van de Ouderkerkerplas zien wat het effect is van een groothoekfoto en dat een opname met telelens een totaal ander beeld geeft. Maar ook technieken om door beweging van de camera tijdens de opname of door nabewerking er een speciaal plaatje van te maken, werden besproken.

De Fotowerkgroep komt regelmatig bij elkaar. Ze delen dan hun gemaakte foto’s en kunnen zo veel van elkaar leren. Af en toe gaan ze op pad om allemaal een foto met hetzelfde onderwerp te maken. ‘Moet je daar dan een fototoestel voor hebben met grote lenzen erbij’, werd gevraagd in het publiek. Dat hoeft niet. Ook met een eenvoudiger toestel of zelfs met een mobieltje kun je mooie foto’s maken met een bijzonder effect. Dat leverde meteen al de vraag op of een cursus ‘Wat kan ik met mijn mobiel’ mogelijk zou zijn bij de fotowerkgroep. Hans Keijzer vond dat een goed idee en beloofde daarop terug te komen. Wordt dus vervolgd.

Hij liet nog eindeloos veel voorbeelden zien van hoe je een bijzondere foto kan maken en waar je dan op moet letten qua lensopening, belichting en vlakverdeling. Zo was er een macrofoto van de binnenkant van een piano en liet Hans zien dat bij natuurfoto’s een grotere lensopening ervoor zorgt dat het onderwerp scherp blijft en de achtergrond onscherp. Dat geeft rust in de foto.

Een van de werkgroepleden vertelde nog dat hij het vooral ook leuk en interessant vindt om oude foto’s mooi te maken, door dingen recht te zetten en de kleur te bewerken.
Het was een bijeenkomst vol wetenswaardigheden. Aan de orde kwam nog het effect van foto’s in zwart wit, avondfotografie tijdens het blauwe uurtje vlak na zonsondergang en het fotograferen van architectuur. Afgesloten werd met foto’s van bovenaf, gemaakt met de drone van een van de leden van de werkgroep. Zo heb je Ouderkerk nog niet eerder gezien.

Enthousiasme over presentatie

Duivenhouder Johan Boelrijk vertelt over zijn hobby

Vervolg van voorpagina: Met verve vertelde Johan over de vereniging die al 94 jaar bestaat en leden heeft in de wijde omgeving. Duivensport is in Nederland immaterieel erfgoed. In het hele land zijn zo’n 19.000 duivenhouders actief.

Ook vertelde hij over de vluchten van de duiven die halverwege deze maand weer gaan beginnen en liet zien hoe zijn duiven dan vervoerd worden in reishokken. Een paar succesverhalen over zijn eigen vogels ontbraken vanzelfsprekend niet in de presentatie.

Er kwamen veel enthousiaste reacties uit het publiek en er werden heel wat vragen gesteld. Wie belangstelling heeft voor het houden van duiven is op vrijdagavond welkom om kennis te maken bij de postduivenvereniging aan de Wethouder Koolhaasweg. Jaarlijks houdt de vereniging rond half december een tentoonstelling. Ook daar zijn belangstellenden welkom.

Voortzetting nieuwe activiteiten in 2023

‘Snuffelen aan Amsterdam van vroeger tot nu’

Vrijdag 27 januari kwam Gerard Voortallen naar Coherente met zijn voorstelling ‘Snuffelen aan Amsterdam van vroeger tot nu’. Het initiatief voor dit uitverkochte evenement kwam van Didy Brugman die Gerard nog van vroeger kent. Met zo’n 70 belangstellenden zat de zaal vol.

Gerard vertelde met veel enthousiasme en humor anekdotes en geschiedenisfeiten over het Amsterdam van vroeger. Hij verklaarde waar termen als porder en Boldootkar vandaan kwamen, vertelde over het ontstaan van het Palingoproer en nam het publiek mee op kroegentocht langs de bekendste en meest bijzondere cafés als Hoppe, De Dokter, het Bruine Paard en Rooie Nelis waar de eerste opnames van de tv-serie Het Schaap met de Vijf Poten werden opgenomen. Hij vroeg het publiek wat een Overhetijkijkertje is. Tja, bedenk dat maar eens. Het antwoord is simpel: een glaasje jenever met een kop erop. Een gezellige middag met voor velen een flink brok nostalgie. Het was een groot succes.

Didy introduceert Gerard Voortallen bij het publiek in het Dienstencentrum van Coherente.

Expositie fotowerkgroep Coherente

In het gemeentehuis werd 27 januari de expositie van de fotowerkgroep geopend door wethouder Paulette Baks. Ton Terra gaf vooraf een miniconcert op gitaar. Wegens omstandigheden werd het een solo-optreden maar het klonk prachtig misschien juist wel door de gitaarsolo. Tot 24 februari zijn de foto’s met thema ‘Ouder-Amstel’ te bezichtigen in de hal van het gemeentehuis tijdens openingstijden.

Nieuwjaarsborrel goed bezocht

Vrijdag 20 januari mochten we zo’n dertig mensen verwelkomen tijdens de nieuwjaarsborrel van Buurtdorp. Met bubbels werd getoost op het nieuwe jaar. Annelies van Eekeren verwelkomde alle gasten. Ze keek in haar praatje kort terug op het afgelopen jaar en blikte vooruit op het komende jaar en zelfs op 2024 want dat is opnieuw een jubileumjaar voor Buurtdorp dat dan 10 jaar bestaat. Wie ideeën heeft om dat groots te vieren mag dat melden. Helaas was er ook slecht nieuws want Ineke van ’t Schip meldde dat de Kringloopwinkel op 4 februari dicht gaat. Het onderkomen van de winkel is in slechte staat en niet meer veilig genoeg. De komende week is er uitverkoop.

Na een oproep in de nieuwsbrief hadden veel van de aanwezigen zelf hapjes gemaakt voor de feestdis. Daar werd gretig van geproefd. Aan het eind van de borrel was er niets meer over.

Nieuwe activiteit: Aan tafel met cultuur

In samenwerking met Coherente is Buurtdorp nu ook begonnen met de organisatie van een nieuw evenement. Elke laatste vrijdagochtend van de maand houden we een culturele ochtend. Deze heeft de naam ‘Aan tafel met… cultuur’ meegekregen. Coherente organiseert op andere ochtenden in de week ook ‘Aan tafel met…’ maar met andere onderwerpen zoals ‘een spelletje’ of ‘gezondheid’.

Inmiddels hebben we al 4 culturele ochtenden gehad met muziek van het Terra Trio, een presentatie over Aboriginal kunst door Guus Overkamp, een boekpresentatie door Dick Backer en onlangs de voorstelling van Gerard Voortallen over het leven in Amsterdam van vroeger tot nu.

Burendag 2022 niet in het water gevallen

Ook dit jaar deed Buurtdorp mee aan Burendag. Vanwege gebrek aan vrijwilligers niet zo uitgebreid als in 2021 maar Burendag 2022 was toch een succes. Na een aarzelend begin vanwege de regen die maar bleef vallen, werd het toch een succes. Bij Kringloopwinkel De Tulp kwamen ruim 30 mensen een kopje koffie halen met traktatie van Bakker Out.

Rustig begin 2022: corona nog niet weg

Afgelopen jaar 2022 begon rustig omdat er nog veel corona rondwaarde. De eetclub ging een paar keer niet door maar verder konden er wel activiteiten aangepast doorgaan.

Vol actie verder in 2021

Onze eerste collectieve activiteit was Burendag op 25 september

Bij De Tulp, de kringloopwinkel aan de Beatrixlaan; bij de Gijsbrecht achter het nieuwe Theresia en bij de jeu de boulesbaan op de Rembrandt van Rijnweg hebben we koffie geschonken met heerlijke vlaai van Bakker Out. Het koor Parels uit de Polder heeft op iedere plek geslaagde optredens verzorgd. Burendag van Buurtdorp werd mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de Lions Club Ouderkerk.

In de loop van het jaar zijn er toch 2 nieuwe activiteiten ontstaan: thuisbridge en petanque spelen, alle twee zeer succesvol! Kijk bij de activiteiten hoe je kunt aanmelden om mee te doen.

Wat er toch was in 2021

Het begin was niet echt gezellig maar we raakten gewend aan het binnen zijn en weinig mensen ontmoeten. Wat altijd doorging was het wandelen, buiten op afstand en het fietsen, buiten en op afstand. Hier en daar een poging tot bridge met vier mensen op bezoek en heel veel samen afspreken om te gaan genieten van een wandeling ergens in een park, een bos of het strand. We vonden elkaar steeds weer!

koffie mee en een bankje is overal te vinden, fietsen was weer heerlijk

Op Koningsdag mocht er weer wat meer en hebben we onze borrel verplaatst naar achter de kerk aan het water van de Amstel, eindelijk live weer een beetje bijpraten!

Wat er wel was in 2020

Tijdens de eerste echte lockdown hebben we rond Pasen aan alle bekende Buurtdorpers een zakje paaseitjes gebracht. Op afstand en voor de deur neergelegd, even bijpraten en elkaar sterkte wensen.

Drie zalige recepten om je berg paaseitjes op te maken | Koken & Eten |  AD.nl

In de nieuwsbrieven hebben we veel aandacht besteed aan online activiteiten en andere ondersteuningsmogelijkheden zoals het bestellen van kant en klaar maaltijden en je aanmelden voor een telefonisch bezoek. Leuk was het niet echt maar we hebben veel aan elkaar gehad door de onderlinge contacten die gewoon doorgingen!

De eerste activiteit van 2020 toen het leven nog corona loos was, was de inmiddels al traditionele nieuwjaarsreceptie op 17 januari bij Coherente. Veel Buurtdorpers hadden iets lekkers meegebracht en zo hoefde niemand hongerig naar huis. Daarna werd het stil in Ouderkerk vanwege de lockdown en hoewel we in de zomer nog hier en daar met mate van onze activiteiten hebben kunnen genieten, zijn we het jaar geëindigd in een nieuwe lockdown.

Jubileumborrel sluit feestjaar 2019 af

Vrijdag 22 november werd ons jubileumjaar feestelijk afgesloten met een gezamenlijke borrel voor de actieve Buurtdorpers in het café van de Bindelwijk. Dat is gecombineerd met de feestelijke ingebruikname van deze website die mede mogelijk werd gemaakt door een bijdrage van de Lions.

Mooie gift van de Lions

De Lions verrasten Buurtdorp tijdens de Bridgedrive van 28 september met een mooie gift. Deels was die al toegezegd vanwege het Dorpsontbijt. De cheque van 3.000 euro werd in ontvangst genomen door Hilde van Veluw en Annelies van Eekeren. Een mooie toegift aan de eind van ons jubileumjaar. We zijn daar erg blij mee. Ook dit jaar gaan we door met onze activiteiten. Er worden alweer plannen gemaakt…

Buurtdorp was dit jaar het goede doel van de Lions bridgedrive.

In 2019 hebben we meerdere evenementen georganiseerd om het jubileum te vieren:

Come Sing Together op Burendag 28 september

Zaterdag 28 september hebben we genoten van wereldmuziek met Come Sing Together songs.

Van 10.30-12.30 uur werd in de Amstelkerk op het Kampje muziek uit alle windstreken, religies en culturen gezongen, onder de inspirerende leiding van Anja Timmermans en Jacob van der Wijk. Zo’n veertig mensen uit Ouderkerk en omstreken deden mee en zongen mee.

Expositie ‘Nevenactiviteiten van Buurtdorpers’ vanaf 19 juli

In het gemeentehuis was van 19 juli tot en met 31 augustus een expositie te zien met de titel ‘Nevenactiviteiten van Buurtdorpers’.

Negentien deelnemers van Buurtdorp lieten hun vrijwilligersactiviteiten zien op foto’s gemaakt door de fotowerkgroep van Coherente. Wethouder Barbara de Reijke opende de tentoonstelling.

Veel belangstelling voor de portretten van de Buurtdorpers

Zaterdag 25 mei Dorpsontbijt voor alle Ouderkerkers

Zo’n 150 mensen kwamen naar de Raadhuislaan om aan te schuiven voor verse broodjes, een gekookt eitje, sinaasappelsap en veel gezelligheid. Met dank aan sponsors als de Riki Stichting, Lions Ouderkerk, Coherente, Stichting Promotie Ouder-Amstel, de Rabobank en lokale ondernemers en natuurlijk de vele vrijwilligers die mee hielpen.

Gezelligheid bij het Dorpsontbijt.

Goed begin 2019: spelletjesmiddag en nieuwjaarsreceptie

Het jubileumjaar begon in januari meteen goed met een gezellige spelletjesmiddag en aansluitend de nieuwjaarsreceptie. Hilde van Veluw maakte een toepasselijke verjaardagstekst op de muziek van ‘Ja zuster, nee zuster’. Dit Buurtdorplied werd gezamenlijk gezongen tijdens de receptie. Ook de aanwezige wethouders lieten zich daarbij horen.

Het jubileumjaar is begonnen.
Natuurlijk was er genoeg te eten.