Aan tafel met… cultuur

Op de laatste vrijdagochtend van de maand houdt Buurtdorp in samenwerking met Coherente een culturele ochtend in het Dienstencentrum onder de naam ‘Aan tafel met… cultuur’. Met steeds zeer verschillende onderwerpen is de culturele ochtend elke maand weer heel interessant om naar toe te gaan. Er kan muziek zijn, cabaret, een lezing over natuur maar ook een fotoreportage, reisverslag of gewoon lachen om Amsterdamse humor. Kortom alles is mogelijk. De bijeenkomst duurt van 10.00 tot 12.00 uur. Entree 3,75 euro inclusief koffie of thee. Betalen kan alleen met pin.

Iedereen is welkom. Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor de aankondiging.

Veel belangstelling voor voorlichting over Wmo

In het dienstencentrum van Coherente werd vrijdag 24 november een informatiemiddag gehouden over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Buurtdorp Ouderkerk had de bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met Coherente. Dat er nog veel onduidelijk is over de Wmo bleek wel uit de opkomst. De zaal was bijna vol.

Op het programma stond een algemene voorlichting door ouderenadviseur Linda Steeman gevolgd door de mogelijkheid om vragen te stellen. Linda legde uit dat de Wmo bedoeld is om ouderen en mensen met een beperking die thuis willen blijven wonen, ondersteuning te geven. Daarbij gaat het om mobiliteitsproblemen die niet meer over gaan. De ondersteuning kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van hulpmiddelen voor de woning, hulp in de huishouding, dagbesteding of vervoer. Het is niet bedoeld voor tijdelijke zorg zoals revalidatie na een gebroken heup.

Linda: “Bel of mail naar de consulent Wmo. Dan komt er een keukentafelgesprek met een casemanager voor hulp.” De gemeente beoordeelt of de vrager recht heeft op zorg en ondersteuning waarna gekozen kan worden uit Zorg in Natura of een Persoonsgebonden Budget (pgb). Zorg in Natura (Zin) wordt geregeld door de gemeente. Met een pgb kan men zelf hulp inkopen.

Ambtenaar gemeente Hoewel Linda in haar praatje benadrukte dat ze veel weet over de Wmo maar niet kan spreken namens de gemeente, waren er toch veel opmerkingen en vragen die door een Wmo-ambtenaar moeten worden beantwoord. Tijdens een tweede voorlichtingsmiddag zal Buurtdorp dan ook een deskundige van de gemeente uitnodigen.

Iemand wist dat een huishoudelijke hulp was ontslagen omdat de Wmo daar ook in voorziet. De eigen bijdrage van momenteel 19 euro per maand is dan goedkoper. Linda wees erop dat hulp via de Wmo per 5 minuten gaat. Wie het particulier regelt, houdt ook de regie. Meer informatie over de berekening van de eigen bijdrage op OuderAmstel.nl

Vervoertje Wat is het verschil tussen Wmo-vervoer en het Vervoertje? Wmo-vervoer is voor mensen met een indicatie. Voor grotere afstanden kan gebruik gemaakt worden van Valys. Om te rijden met het Vervoertje is geen indicatie nodig maar het is wel bestemd voor minder mobiele mensen.

Een echtpaar dat van een eengezinswoning naar een appartement wil verhuizen. Daarbij moet de woningcorporatie helpen maar er is een groot gebrek aan kleine woningen en daarom is er een lange wachttijd.

Alarmering Tenslotte was er nog een vraag over de aanschaf van alarmering. Die kan worden geregeld via gemeente of huisarts. In de huiskamer komt een kastje waar een abonnement bij hoort. Wie in nood is kan de knop indrukken. Dan wordt contact gemaakt en de familie gebeld. Er is ook een alarmhorloge. Dat werkt buitenshuis maar dat is particulier.

Telefooncirkel De telefooncirkel van Els Oud is een virtuele cirkel van mensen die elkaar elke morgen kort bellen. Het voelt vertrouwd en gaat om vragen als ‘gaat alles goed, heb je goed geslapen? Als er 3 keer niet wordt opgenomen gaat Els met sleutelpersoon kijken.

Linda sloot af met de opmerking dat het maanden kan duren voor een Wmo-voorziening geleverd wordt. Als de situatie heel urgent is, raadt ze aan om naar de huisarts te gaan. Die weet goed de weg in deze maatregelen.

Lees voor meer informatie de Seniorenwijzer of kijk op ouder-amstel.nl

Gebruikte of nieuwe thuiszorgartikelen zijn ook verkrijgbaar bij ThuisZorg Outlet Amsterdam, Lemelerbergweg 46, 1101 AM A’dam. Mail: info@thuis-zorgoutletamsterdam.nl , bel 06-57966356 of kijk op www.thuis-zorgoutletamsterdam.nl

Vogelwerkgroep Ouderkerk

Enthousiaste vogelaars vertellen over hun hobby

De Vogelwerkgroep bestaat uit zo’n twintig enthousiaste ‘vogelaars’ vertelde Edzard. Zij komen regelmatig bij elkaar in het dienstencentrum om de stand van zaken rond de vogels in Ouderkerk te bespreken. Maar ze gaan er ook op uit. Er zijn lezingen en ze maken excursies. Niet alleen spieden ze graag naar bijzondere trekvogels die ons gemeente aandoen maar ook houden zij zich bezig met het beschermen van bijvoorbeeld nesten die worden aangetroffen in de weilanden van de Ronde Hoep of de Middelpolder. De Vogelwerkgroep werkt nauw samen met de boeren om het broedseizoen zo goed mogelijk te laten verlopen.
Op het Landje van Geijsel en de Ouderkerkerplas zijn jaarlijks veel trekvogels te zien. Duizenden smienten, honderden grutto’s, ganzen, scholeksters, kleine steltlopers en kieviten fourageren er bij het water.
Willem van Weperen is sinds zijn pensioen fanatiek vogelaar en is vaak met zijn fotocamera te vinden bij de vogelkijkschuur aan de rand van het Landje van Geijsel. Die wordt schoongehouden door de Vogelwerkgroep. Tijdens de presentatie toonde Willem prachtige foto’s, vaak toevalstreffers. Zelfs een zeearend die net opvloog met zijn buit, wist hij met zijn lens te vangen.
Interesse? Kijk op https://coherente.nl/ouderkerk/vogelwerkgroep voor meer informatie.

Informatie: buurtdorpouderkerk@gmail.com . Aanmelden voor de culturele ochtend mag maar hoeft niet.