Aan tafel met… cultuur

Op de laatste vrijdagochtend van de maand houdt Buurtdorp in samenwerking met Coherente een culturele ochtend in het Dienstencentrum onder de naam ‘Aan tafel met… cultuur’. Met steeds zeer verschillende onderwerpen is de culturele ochtend elke maand weer heel interessant om naar toe te gaan. Er kan muziek zijn, cabaret, een lezing over natuur maar ook een fotoreportage, reisverslag of gewoon lachen om Amsterdamse humor. Kortom alles is mogelijk. De bijeenkomst duurt van 10.00 tot 12.00 uur. Entree 3,75 euro inclusief koffie of thee. Betalen kan alleen met pin.

Iedereen is welkom. Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor de aankondiging.

Afgelopen vrijdag kwam de Vogelwerkgroep Ouderkerk langs.

Enthousiaste vogelaars vertellen over hun hobby

De Vogelwerkgroep bestaat uit zo’n twintig enthousiaste ‘vogelaars’ vertelde Edzard. Zij komen regelmatig bij elkaar in het dienstencentrum om de stand van zaken rond de vogels in Ouderkerk te bespreken. Maar ze gaan er ook op uit. Er zijn lezingen en ze maken excursies. Niet alleen spieden ze graag naar bijzondere trekvogels die ons gemeente aandoen maar ook houden zij zich bezig met het beschermen van bijvoorbeeld nesten die worden aangetroffen in de weilanden van de Ronde Hoep of de Middelpolder. De Vogelwerkgroep werkt nauw samen met de boeren om het broedseizoen zo goed mogelijk te laten verlopen.
Op het Landje van Geijsel en de Ouderkerkerplas zijn jaarlijks veel trekvogels te zien. Duizenden smienten, honderden grutto’s, ganzen, scholeksters, kleine steltlopers en kieviten fourageren er bij het water.
Willem van Weperen is sinds zijn pensioen fanatiek vogelaar en is vaak met zijn fotocamera te vinden bij de vogelkijkschuur aan de rand van het Landje van Geijsel. Die wordt schoongehouden door de Vogelwerkgroep. Tijdens de presentatie toonde Willem prachtige foto’s, vaak toevalstreffers. Zelfs een zeearend die net opvloog met zijn buit, wist hij met zijn lens te vangen.
Interesse? Kijk op https://coherente.nl/ouderkerk/vogelwerkgroep voor meer informatie.

Informatie: buurtdorpouderkerk@gmail.com . Aanmelden voor de culturele ochtend mag maar hoeft niet.